ScrollToTop

Aby proces suszenia był efektywny musza być spełnione trzy warunki.

 

Nasze urządzenia spełniają każdy z nich.

 

Jakie warunki zapewniają efektywność procesu suszenia?

  • Powietrze suszące musi posiadać odpowiednią dopuszczalną temperaturę dla poszczególnych rodzajów tworzyw.
  • Suszony materiał, czyli płyty, musi być odpowiednio wentylowany – opływany przez powietrze.
  • Powietrze suszące musi być maksymalnie suche, ponieważ tylko wtedy wilgoć może dyfundować do czynnika suszącego gdy prężność pary w nim zawartej jest mniejsza od równowagowej (desorpcja wilgoci). Można stwierdzić, że im suchsze powietrze suszące, tym krótszy proces suszenia.

 

lepolam logo oraz certyfikat polski produkt

The drier and the furnace are entirely the Polish products.

The idea of construction, exceptional energy efficiency, user-friendliness - are the result of many years of experience of our company in plastics processing technology, which we have been engaged in since 1992. From years of experience in the industry we were able to produce all controllers and electronic parts on our own.

Any questions? Do you need help in choosing?

We’ll be glad to help you. Give us your phone number and we’ll call you back and advise.